Bilgi Hattı

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitim Sistemi

English Time ’da , öğretmen merkezli interaktif bir eğitim modeli uygulanır. İngilizce öğrenimine yeni bir boyut getiren, günümüzde TOEFL , IELTS  gibi uluslararası sınavların temelinde yer alan ve artık tüm dünyada kullanılmaya başlanan blok sistemli eğitim programımız, deneyimli akademik kadromuzun pedagojik bilgi ve tecrübeleri ile öğrencilerimizin eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda özenle oluşturulmuştur. Dersler bir bütün halinde ilerlerken, İngilizce dil eğitiminin temel öğeleri olan dil bilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme konuları Blok Sistemde ayrı ayrı ele alınır. Her ünitede dersler ilginç, güncel ve yararlı konularla birlikte verilerek öğrencilerimizin derslere daha aktif katılımı sağlanır.

6 Kurluk Eğitim Sistemi

English Time ‘da öğretmen merkezli İngilizce eğitim programları her biri 120 ders saatinden oluşan toplam 6 seviyeden ibarettir . Kur süreleri farklı program seçenekleri ve bu programların yoğunluğuna bağlı olarak 6 ile 15 hafta arasında değişir. Hafta içi sabah ( extra yoğun ) , hafta içi öğleden sonra ( ekonomik program ) , hafta içi akşam ( yoğun ) , hafta sonu sabah ve hafta sonu öğleden sonra olmak üzere 5 farklı program uygulaması mevcuttur .

Seviyeler ;  Prep Class ( Hazırlık )  •  Beginner  ( Başlangıç ) •  Elementary  ( Temel ) •  Pre - Intermediate   ( Ön orta )    

•  Intermediate  ( Orta )  •  Upper - Intermediate ( Üst Orta ) • Advanced  ( İleri ) şeklindedir .Genel İngilizce Eğitim Programları

English Time eğitim programları içerisinde yer alan İngilizce eğitimlerini alanlarında uzman yabancı eğitmenlerle vermektedir.

English Time ' da “Communicative Approach”  İletişimsel Yaklaşım ilkesinden hareket ederek hazırlanmış eğitim programlarımızda öğrencilere İngilizce dilinin tüm işlevlerinin etkili ve doğru kullanımı sistemli bir şekilde öğretilir. Tüm kurlardaki eğitim programları öğrencilerin pedagojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

English Time ’ da  Genel İngilizce Eğitimleri 6 kurdan oluşur. Bir kur süresi 120 ders saati  olup 6 kur toplamda 720 saatte tamamlanır . Kur bitirme süreleri haftalık ders yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir . Öğrencilerimiz 1 kuru hafta içi ve hafta sonu yapılan ders programlarına göre  6 hafta ile 15 hafta arasında değişen sürelerde bitirebilmektedirler .

Hafta içi programlarına gelemeyen öğrenciler , hafta sonu uygulanan programlara gelebilirler . Bu programlar hafta içinden daha az yoğunlukta olsalar da , sağlıklı programlardır .Hafta sonu öğrencilerine mümkün oldukça hafta içi aktivitelerine de katılmaları tavsiye edilir . English Time  pedagojik ve verimli olmadığından dolayı haftada 8 saatin altındaki programları uygulamaz .

English Time her kur için sınıfta verdiği 120 saatlik eğitimi English Time HUB isimli dil eğitim laboratuarlarındaki Online Eğitim Destek Programı ( OEDP )  ve diğer  sınıf dışı aktivitelerle  ( konuşma , dinleme , yazma , gramer , online eğitimler , sinema vs gibi )  desteklemektedir .

Sınıflar ayrıntılı bir seviye belirleme sınavı sonucunda aynı seviyedeki öğrencilerden oluşturulur .

Seviyeler (Kurlar) ve Genel İngilizce Programlarımızdan Mezun Olan Öğrencilerimizin Durumu

Verimli bir İngilizce eğitimi, seviyenize en uygun sınıflarda mümkündür. English Time`ın öğrencileri detaylı bir seviye sınavının ardından kendilerine en uygun sınıflara yerleştirilirler. Amerika ve İngiltere`nin ciddi dil okullarında olduğu gibi, okulumuzda da toplam 6 Kurluk Eğitim Sistemi uygulanır. 6. kuru tamamlayanlar, TOEFL derslerine devam edebilirler.

İlk dört kurda genel İngilizce, son iki kurda ise akademik ağırlıklı İngilizce eğitimi verilmektedir. Her kurun içeriği o kurun seviyesine uygun olarak öğrencinin sistemli bir şekilde ilerlemesi için hazırlanmıştır.

English Time'da Genel İngilizce Programları

PREPARATION (Hazırlık) : Bu program daha önce hiç İngilizce eğitimi almamış öğrenciler için hazırlanmıştır.Türk öğretmenler eşliğinde 24 saatlik bu eğitim programında alfabe, sayılar basit cümle ve soru kalıpları öğretilir.Hazırlık eğitimi tüm şubelerimizde ücretsiz olarak verilmektedir.

A1 , Level  1, Beginner ( Başlangıç ) :  Öğrenciler basit konular üzerinde, yabancılarla konuşma yapabilir. Basit cümleler kurarak yazabilir ve okuyabilirler.

A2 , Level  2 ,  Elementary ( Temel ) : İngilizce'yi çok az kullanabilen öğrencilerimiz için oluşturulan bu kurda eğitimini tamamlayanlar basit konular üzerinde, ana dili İngilizce olan yabancılar ile konuşabilecek, basit cümleler ile yazılar yazabilecek ve kolay konu başlıklarını okuyabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olurlar.

B1 , Level  3 ,  Pre-Intermediate ( Ön - orta ) : Öğrenciler günlük konular üzerinde yabancılarla kolaylıkla iletişim kurabilir, karmaşık cümleler kurup anlamlı paragraflar içeren yazılar yazabilir.

B2 ,  Level  4,  Intermediate ( Orta ) : İngilizce'yi belli sınırda akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrencilerimiz için oluşturulan bu kurda eğitimini tamamlayan öğrenciler birçok farklı konu üzerinde ana dili İngilizce olan yabancılarla uzun konuşmalar yapabilecek, okuduğunu kolayca anlayabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olurlar.

C1 , Level  5 ,  Upper Intermediate ( Üst -orta ): Öğrenciler birçok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun anlamlı cümleler kurabilir, orjinal kitapları okuyup anlayabilir.

C2 , Level  6  , Advanced ( İleri ) : İngilizce'yi iyi derecede okuyan, yazabilen ve konuşabilen öğrencilerimiz için oluşturulan bu kurda eğitimini tamamlayanlar, ana dili İngilizce olan yabancılarla her konu üzerinde konuşabilecek, tartışabilecek, iletişim kurmada problem yaşamayacak seviyede İngilizce bilgisine sahip olurlar. TOEFL, IELTS gibi sınavlarda yüksek skorları hedefleyebilirler.

Öğrencilerimiz bir üst kura geçebilmek ve eğitimlerindeki başarılarını değerlendirebilmek amacıyla her blok sonunda olmak üzere toplam 4 sınava girerler. Hedeflenen başarı ortalaması % 70`tir.Bunun için öğrencinin derse katılımı, devam durumu ve konu testlerinden aldığı notlar etkili olur.

Başarı Garantisi

Başarı garantisi öğrencinin kur sonunda başarısız olması durumunda belirli koşulları sağlaması şartıyla ihtiyacı kadar ders saatini  yada kurun tamamını hiçbir ek ücret ödemeden tekrar etmesi anlamına gelmektedir. Ücretsiz tekrar hakkı 6  ay içerisinde kullanılması gerekmektedir.

Başarı Garantisinin Koşulları

- Öğrencinin derslere devamsızlığının  % 10 'u geçmemesi

- Ev ödevlerinin tamamının yapılmış olması

- Öğrencinin sınavlara vaktinde girmiş olması

- Ödemelerin taahhüt edildiği tarihte yapılması ( 1 aydan fazla gecikmiş olmaması )

 - “İyi niyet kuralı”

Seviye Tespit Sınavı

Sağlıklı eğitim , İngilizce seviyenize en uygun sınıflarda mümkündür . English Time öğrencileri detaylı bir Seviye Tespit Sınavı’nın ardından kendilerine en uygun sınıflara yerleştirilirler.

English Time ’da seviye belirleme sınavları okulumuza ilk defa başvuran veya kayıtlı olup uzun süre ara veren öğrencilerin verimli bir eğitim almalarını ve seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmelerini sağlamak amacı ile yapılır .

Yeni öğrenci adaylarında öğrencinin okula kayıt olup olmadığına bakılmaksızın mevcut İngilizce bilgilerinin belirlenmesi amacı ile dilin ana yapısını oluşturan tüm öğelerin sorgulandığı geniş kapsamlı bir Seviye Tespit Sınavı ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Kayıt olan tüm öğrenciler Seviye Tespit Sınavı sonucunda belirlenen seviyeleri doğrultusunda sınıflara yerleştirilirler. Sağlıklı olarak yapılan seviye tespit sınavları sınıfların homojen yapıya sahip olması ve verimliliği açısından çok önemlidir.

Seviye Tespit Sınavı 4 temel bölümden oluşmakta olup bu bölümler  ve sınav süreleri aşağıdaki gibidir ;

 Dilbilgisi  / Gramer ( Grammar )  : 60 çoktan seçmeli sorudan oluşur , maximum 50 dakika sürer ,
 Kelime bilgisi  / Okuma ( Vocabulary / Reading  : 50 çoktan seçmeli sorudan oluşur, maximum 40 dakika sürer
 Yazma ( Writing )  : Her kur için farklı konular içerir , maximum  20 dakika sürer
 Dinleme ( Listening ) & Konuşma ( Speaking )  : Yabancı eğitmen ile karşılıklı konuşarak yapılır , maximum 10 dakika sürer .

Öğretmen Kadrosu

Bilgiye ulaşmada en önemli etken olan öğretmenler bir eğitim kurumunun en önemli unsurudur . Eğitim ise ciddi ve zamana bağlı bir süreçtir .Başarı bu sürece ve performansa ayak uydurabilecek bir kadro ile sağlanır .

English Time 'da İngilizce dil eğitimleri bu dili 2. dil olarak öğrenmek isteyenlere İngilizce öğretebilme bilgi ve becerisine sahip ,tecrübeli , diplomalı ve sertifikalı , anadil sahibi yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. Yabancı eğitmen kadromuzun tamamı aşağıdaki  sertifikalardan en az birine sahip kişilerden oluşmaktadır .

İngilizce Öğretmenliği Sertifika Terminolojisi

CELTA ( Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages ) ( Yetişkinlere İngilizce Öğretme Sertifikası), yetişkin öğrencilere İngilizce öğretecek öğretmenler yetiştirmek için tasarlanmış bir sertifika programıdır.

TEFL
( Teaching English as a Foreign Language ) ( Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretme), İngilizcenin birinci dil olarak konuşulmadığı ülkelerde İngilizce öğretecek öğretmenleri yetiştirmek için tasarlanmıştır.

DELTA
( Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages ) ( Yetişkinlere İngilizce Öğretme Diploması), CELTA'ya benzer bir programdır ama bu program daha ziyade zaten iki yıllık İngilizce öğretmenliği deneyimi bulunan ve bundan daha fazla eğitim almak isteyen öğretmenler için tasarlanmıştır.

TESOL
( Teaching English to Speakers of Other Languages )( Farklı Dillerdeki Öğrencilere İngilizce Öğretme), Herhangi bir yaşta ve herhangi bir yerdeki öğrencilere İngilizce konuşmayı öğretecek öğretmenleri yetiştirmek için tasarlanmıştır.

TESL
( İkinci Dil Olarak İngilizce Öğretme), İngilizce konuşulan bir ülkede İngilizce öğretecek öğretmenler yetiştirmek için planlanmıştır.

TKT
( Teaching Knowledge Test )

CELTYL ( Certificate of English Language Teaching to Young Learners )

IDLTM
 (International Diploma in Language Teaching Management)

PTLLS
( Preparing to Teach in the Lifelong Learning Sector )

DTE
( E ) LLS ( Diploma in Teaching English ( ESOL ) in the Lifelong Learning Sector ) ( UK only )

ICELT
( In-service Certificate in English Language Teaching )

ADTE
( E ) LLS ( Additional Diploma in Teaching English ( ESOL ) in the Lifelong Learning Sector ) ( UK only )

Ana ders saatlerinin dışında aktivite ders programlarının düzenlenmesi ve ders saatleri dışında da öğrencilere her türlü desteğin verilmesinde görev alan rehber öğretmenlerimiz de şubelerimizde görev yapmaktadırlar . Rehber öğretmen kadromuz ; Üniversitelerin tercihen İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan kültürü ve edebiyatı, mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun, ek olarak TEFL sertifikası ve / veya  pedagojik formasyon sahibi tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Yapılan konu testleri ile zamanında tespit edilen eksikler, aktivitelerde öğretmenler tarafından tamamlanarak öğrencilerin derslerden kopmaması sağlanır. Ayrıca ilgili bölümlerden mezun, pedagojik formasyon sahibi Rehber İngilizce Öğretmenlerimiz ders saatleri dışında öğrencilerimizin her türlü eğitsel sorularını cevaplamakta yardımcı olurlar.

Okullarımızda görev yapan öğretmenlerin eğitmenlik özgeçmişleri titizlikle incelenir. Öğretmenlere ait diploma ve sertifika örnekleri ofislerde öğrencilerin görebilecekleri şekilde sergilenir.Her şubede eğitim kalitesini artırmaktan ve geliştirmekten sorumlu konularında uzman ve tecrübeli eğitim müdürleri bulunur.

Eğitim Kadromuzdaki Öğretmenlerimizin Sertifikalarını Görebilmek İçin Tıklayınız...

Sınıflar

Öğrenciyle birebir iletişim sağlanabilmesi, öğrenme sürecinin verimli geçirilebilmesi amacıyla English Time` da sınıflar maksimum 16 kişiden oluşturulmaktadır. Öğretmen merkezli interaktif eğitim sistemimize dayalı olarak sınıf içi yerleşimde en çok verim sağlayan U şekli benimsenmiştir. Böylece öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşları ile iletişim kurmada problem yaşamazlar.

Öğrenci Memnuniyet Hattı

ALO
BEYAZ MASA
444 0 843

Kampanyalar

 • English Time ile Dile Gelin - Detay
 • Arkadaşı ile Gelene 3 Kur Hediye (Kampanyamız; Bakırköy, Şirinevler, Beylikdüzü, Kadıköy, Taksim, Avcılar, Bahçeşehir, Samsun, Tekirdağ şubelerimizde geçerlidir.) - Detay
 • ŞİMDİ BERLİN’DE İNGİLİZCE ZAMANI - Detay
 • Bizden Haberler - Detay
 • Şimdi Uşak'ta İngilizce Zamanı! - Detay
 • Şimdi Başakşehir'de İngilizce Zamanı! - Detay
 • Junior Mezunlarımız - Detay
 • Kariyer zirvesi dev eğitim fırsatı! - Detay
 • Fun Club Fun Club

  Detay

  Eğitsel AktivitelerEğitsel
  Aktiviteler

  Detay

  ET RadioRadio ET

  Detay

  Online KayıtOnline Kayıt

  Detay

  Duyurular

  Tümü

  Kurumsal Referanslarımız

  ENGLISH TIME DİL OKULU & YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI | www.englishtime.com | © 2012 Her Hakkı Saklıdır