Bilgi Hattı

GMAT SINAVI / Graduate Management Admission Test

İşletme eğitimi veren okullar, başvuruda bulunan öğrencilerin iyi bir kariyer yapabilmelerinde ilk adım olarak, kendilerinin spesifik analitik yeteneklerinin dikkatle değerlendirilmesi açısından GMAT testini esas alırlar. İyi puanlar öğrencilere tüm kapıları açar.

GMAT CAT, öğrencinin akademik kariyerinde karşılaştığı diğer testlerden çok büyük farklılıklar arz eder. Bu testte, sizin bilgi birikiminiz ve test çözüm becerinizin her ikisindeki başarınız ölçülür. Soru tiplerine de baktığınızda:

Critical Reasoning (Eleştirel Akıl Yürütme)
Sentence Correction (Cümle Düzeltme)
Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama)
Problem Solving (Problem Çözme)
Data Sufficiency (Veri Yeterliliği)
Analytical Writing Assessment (Analitik Yazım Değerlendirilmesi)
İçerik olarak soru tipleri, bu savı kuvvetlendirmektedir. Diğer iyi bir tarafı da, GMAT CAT'de başarılı olmak için bilgisayar ustalığı gerekmemesidir. Eğer daha önce GMAT CAT görmemişseniz, bazı örnek soruları denemeniz ve test karşılığı ölçümlemenin nasıl yapıldığını görmeniz mümkündür.

Tanımlama
GMAT diğer özellikleri yanında bir dayanıklılık ve sabır testidir. Maksimum 150 dakika süreli, çoktan seçme testine ilave olarak 2 adet herbiri 30 dakikalık Analiytical Writing Assessment (AWA) testinden meydana gelmiştir. Testin açıklama bölümleri ve 5'er dakikalık 2 ayrı ara da hesaba katıldığında test için 5 saat gibi uzun bir zaman gerekmektedir. Test 2 adet çoktan seçmeli bölümden oluşur. Bunlar:

1. Sözel Bölüm (Verbal)
Sentence Correction (Cümle Düzeltme)
Critical Reasoning (Eleştirel Akıl Yürütme)
Reading Comprehension (Okuduğunu Anlama)
2. Sayısal Bölüm (Quantitative)
Data Sufficiency (Veri Yeterliliği)
Problem Solving (Problem Çözme) sorularını içerir.
Her bölümün içine deneysel sorular karıştırılmıştır. Bu deneysel sorular ileriki testlerde kullanılmak üzere, test edilmek amacıyla aralara serpiştirilmiştir ve GMAT puanlamasına dahil olmaz. Ayrıca Analytical Writing Assessment (AWA) (Analitik Yazılım Değerlendirilmesi) 2 adet 1/2 saatlik testi içermektedir.

Genel Bakış
GMAT CAT bölümlerinin içeriği aşağıda gösterilmiştir.

BÖLÜM SORULAR SÜRE
Analytical Writing Assessment 2 değişik essay(kompo-zisyon) Herbiri 30 dakika
MATH Problem Solving 25 75
Data Sufficiency 12  
VERBAL Critical Reasoning 14 75 dk.
Sentence Correction 14  
Reading Comprehension 14  

Önce essay'ler yazılır. Daha sonra çoktan seçmeli bölümler olarak sayısal ve sözel bölümler cevaplandırılabilir. 2.essay'den sonra 5 dakika ve sayısal ile sözel bölümler arasında 5 dakika olmak üzere iki ara verilir. Deneysel sorular diğer sorular gibi görünmelerine rağmen, hangileri olduğunu anlamak için zaman kaybetmeyin çünkü anlamanız imkansızdır.

Computer - Adaptive Test (CAT) CAT sizin performansınıza tam olarak uygulanan, bilgisayar tabanlı bir testtir. Bu da verdiğiniz doğru veya yanlış cevaplara göre soruların zorlaştığı veya kolaylaştığı bir sistem içerisinde sunulan bir test demektir. CAT sisteminde önemli olan, eski klasik sistemde olduğu gibi kaç soruya doğru cevap verdiğiniz değil, verdiğiniz cevapların ne kadarının zor sorular karşılığı olduğudur.
Bölüme başladığımızda bilgisayar, sizin ortalama bir bilgi seviyeniz olduğu varsayımından hareketle orta zorlukta bir soru ile testi başlatır. Alacağınız sonuç puanına giden yolun başlangıcı bu olup, Soruyu doğru yanıtlarsanız Soruyu yanlış yanıtlarsanız puanınız artar puanınız eksilir daha zor bir soru sorulur daha kolay bir soru sorulur.

Başlangıçta, bilgisayar, sizin ortalama puan seviyenizi saptamada çok büyük sıçramalar yapar. Ancak, daha sonra, sizin gerçek puan düzeyinizi belirlemek için kısa sıçrayışlar yapmaya başlar. Böylece, genelde her yeni gelen sorunun değeri bir önceki soru puanından daha az değer taşır.

Eski klasik kalem-kağıt tabanlı GMAT testinin tersine, herkese aynı soruları sorma yerine CAT, teste giren herbir kişiye performanslarına göre farklı sorular sorar. Eskiden olduğu gibi haftalarca beklemeden, CAT'in çoktan seçmeli bölümlerinde almış olduğunuz puanları hemen öğrenebilirsiniz.

 • Eski kağıt-kalem sistemi testin aksine, önceden belirlenmiş bir zorluk sırası olmayıp, soruların zorluk seviyesi daha önceki sorulara ne derece doğru yanıtlar verdiğinize bağlıdır.
 • CAT düzeninde, her soruyu size verilen sırada yanıtlayacağınız gibi soruyu yanıtlayıp, onayladıktan sonra yanıtınızı değiştiremezsiniz.
 • GMAT CAT her defasında size sadece tek bir soru sunar ve yanıtlamadığınız sürece bir sonraki soruya geçmenize izin vermez. CAT'de bir sonraki soruya geçebilmeniz ancak önünüzdeki soruyu yanıtladıktan sonra mümkün olur. Soruyu atlama şansınız olmadığı için yanıtlayamadığınız soruyu tahminde bulunarak yanıtlamanız gerekmektedir. Çok akıllıca ve stratejik bir biçimde, yanlışlığından emin olduğunuz seçenekleri eleyip, kalan seçenekler arasında bir tahminde bulunarak yanıtınızı işaretlemeniz, şansınızı arttırır.

GMAT Türkiye'de ve dünyada Computer Adaptive Test (CAT) olarak yapılmakta olup, ilk olarak GMAT CAT sistemi Ekim 1997'de yapılmıştır.Genel olarak, GMAT CAT bil-merk'te haftaiçi hergün, her ayın 3üncü ve sonuncu günleri arasında (ayın 1'i ve 2'sinde GMAT sınavı yapılmaz) ve ayrıca ayda bir kez Cumartesi günleri (her ayın ikinci Cumartesi'sine denk gelen gün) iki ayrı seans halinde (sabah 9:00 / öğlen 13:00) uygulanmaktadır. GMAT kaydınızı Prometric Hollanda'ya başvurarak yaptırabilirsiniz. Başvuru için GMAT bültenini edinmek gereklidir. Bülten; Rumeli Caddesi, Villa Han, A Blok Kat:5 80220, Nişantaşı / İSTANBUL adresindeki bil-merk'ten ücretsiz olarak alınabilir. Bu bültende kayıt koşulları ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri ve başvuru formunu bulabilirsiniz.Her takvim ayında 1 kez GMAT alma hakkınız bulunmaktadır.

GMAT Essays
Analitik Yazım Değerlendirilmesi (Analytical Writing Assigment - AWA) bölümünde essay'lerinizi, testin diğer bölümlerini de alacağınız aynı bilgisayarda yazmanız istenmektedir. Bu bölüm, özel sorulara dayalı olarak yazılacak olan 30'ar dakikalık iki kompozisyondan oluşmaktadır. Her GMAT CAT sınavı, bir Analysis of an Issue ve bir de Analysis of an Argument sorusu içerir. Özel bir kelime-işlem programının yardımı ile sadece cut, paste ve undo (kes, yapıştır ve geri al) komutlarını kullanarak bu kompozisyonları yazmanız gerekecektir. Fakat heceleme ve gramer kontrolü veya kavramlar kılavuzu gibi lüksler ne yazık ki bulunmayacaktır. Konu seçme hakkınız da olmadığından, size verilen iki konuyu işlemeniz zorunludur. Kompozisyonlardan herbiri bütünsel olarak değerlendirilecek, yani içerik ve yazın üslubu tüm yönleriyle ele alınacaktır. Sınavı değerlendirenler, bu kompozisyonun sınırlı sürede yazıldıklarının bilincindedirler ve bu yüzden onların, birkaç küçük hatanızı veya yanlış yazmanızı aşırı derecede cezalandırmaları beklenemez. Ancak, neredeyse anlamsız ya da berbat derecede konudan uzak yazılmış kompozisyonlar da olumsuz şekilde değerlendirilir. AWA puanları toplam GMAT puanına eklenmemekle birlikte, başvurulacak okul ya da kuruluşların bu puanları da dikkate alıp almayacaklarına dikkat edilmelidir. Bu açıdan, AWA bölümlerinin boş geçilmesi yani essay yazılmaması sizin aleyhinize değerlendirmelere yol açabilir.
AWA puanlarınızı, GMAT CAT'i aldıktan 2 hafta sonra telefonla Amerika'dan öğrenebilirsiniz. Ayrıca yine sınavdan 2 hafta sonra resmi puan raporunuz adresinize ve göndermek istediğiniz kuruluşlara (sınav sırasında işaretlediğiniz takdirde) postalanacaktır. Bilgisayar, essay'lerinizi çoktan seçme bölümlerinde olduğu gibi hemen değerlendiremez. Ayrıca essay'leriniz, testi aldığınız test merkezinde değil, bilgisayar sistemi aracılığı ile aynı gün ETS'ye gönderilerek buradaki uzmanlar tarafından daha sonraki günlerde değerlendirilir.

GMAT Analysis of an issue
Bu soruda, genel ve güncel bir konuyu çeşitli açılardan ele almanız istenecektir. Bazen iki farklı bakış açısı verilir, ya da bazen sadece birinin açık olarak belirtildiği görülür. Sizin göreviniz ise, konunun tüm yönlerini keşfetmek; fikrinizi açık ve kesin bir biçimde ortaya koymak, kendinizi açık, ikna edici ve doğru bir biçimde dile getirebilmektir.

Doğru cevap yoktur ve hangi yaklaşımı savunduğunuz da önem teşkil etmez. Önemli olan fikir üretebilmeniz ve kendinizi doğru gramere sahip İngilizce 'nizle ifade edebilmenizdir. Fikirlerinizi destekleyen bazı somut örnekler bulun ve bunları okuyucuya açık bir şekilde sunun. Genel olarak ifade etmek gerekirse; testi alanlar kompozisyonlardan birisini diğerine göre daha basit bulmaktadırlar.

GMAT Analysis of an argument
Bu soruda "Eleştirel Sorgulama" (critical reasoning) bölümündeki ifadeye benzeyen, kısa bir tez sunulur. "Tez" kelimesiyle anlatılmak istenen; yazarın bir iddiada bulunup veya bakış açısını ortaya koyup bunu desteklemeye çalıştığı kısa bir metindir. Sizin bu bölümdeki göreviniz; tezin yapısını eleştiren ve onu ne kadar ikna edici veya etmeyici bulduğunuzu açıklayan bir kompozisyon yazmanızdır. Konuda belirtilen bakış açısını ele alıp, kompozisyonunuzda bunu sorgulamanız sizden beklenmemektedir ki; bunu yapmanız size puan kaybettirecektir. "Tez" konusunu gördüğünüzde kendinize şunlara benzer sorular sorun; Sonuç ne? Sonucu destekleyen hangi kanıtlar kullanılmış? Yazar, kanıtlardan sonuçlara hareket ederken, hangi varsayımları yapmış? Tezi ikna edici mi? Nelerle kuvvetlendirilebilir? Nasıl zayıflatılabilir? Daha sonra ise, Analysis of an Issue'daki aynı gramer ve stil standartlarını kullanarak kompozisyonu yazınız.

GMAT CAT Matematik
Pek çok test alıcısı, matematik yeteneklerindeki güven eksikliğinden ötürü GMAT'in matematik bölümünden korkmaktadırlar. GMAT'te test edilen matametik içeriğinin, özellikle cebir, geometri ve aritmetikten oluşan lise matematiği olduğunu öğrenmekten memnun kalacaksınız. Bazı sorular, mantık ve okuma yeteneği ile grafik yorumlamayı da test etmektedir. Temel ilkeleri tekrar gözden geçirmek için biraz çaba gerekse de, en azından bunların tümünü önceden görmüşsünüzdür.

GMAT Temel Strateji:
Matematik bölümünde çalışırken unutulmaması gereken, ilk soruların sonrakilerden daha fazla puana sahip olduklarıdır. Bu yüzden ilk sorulara daha fazla zaman ayrılmalıdır. İlk 5 soruya özel bir dikkat sarf edilmelidir; bunlar sizin toplam matematik skorunuzu batırabilir de, çıkarabilir de.

GMAT İki Soru Tipi:
GMAT CAT'in sayısal kısmı, cevaplamak için 75 dakikanız olan 37 soru içerir. İki tip sayısal soru vardır; problem çözme ve veri yeterliliği. Yaklaşık 25 problem çözme ve 12 veri yeterliliği sorusu, rastlantısal olarak bölüm içine dağıtılacaktır. Aritmetik, soruların yaklaşık % 50'sinde, cebir ise yaklaşık %25'inde test edilecektir. Geometri ise GMAT matematik sorularının yaklaşık 1/6'sına karşı düşmektedir.

GMAT Problem Çözme:
Problem çözme, klasik ve standart bir test soru tipidir. Size bir soru sorulur ve içlerinden biri doğru olan beş tane cevap şıkkı verilir. Problemi çözüp, doğru cevabı seçersiniz. Göz kararıyla ölçü ve büyüklükleri tahmin edebilmeniz için soruların bazılarında diyagramlar verilecektir. Bu soruyu çözmek için pek çok yol bulunduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sizin işinize yarayan her yolu kullanabilirsiniz. Unutmayın ki; GMAT CAT'te zaman çok kritiktir. Matematik dersinden farklı olarak testte, çözüme nasıl ulaştığınızı göstermeniz gerekmez.

GMAT Veri Yeterliliği:
Öte taraftan, veri yeterliliği soruları, sabit formatta sorulardır. Bunun anlamı, yanıtların tüm sorular için aynı tipte olmasıdır. Tüm sorularda, bir soru ve buna eşlik eden iki ifade verilir. Göreviniz, soruyu cevaplamaya hangi ifadelerin ya da her ikisinin birden yeterli olup, olmadığını belirlemektir. Gerçek anlamda soruyu cevaplamanız gerekmemektedir. Yapmanız gereken, cevaplamanız için yeterli bilginin bulunup, bulunmadığını belirlemektir. Bazen tek bir ifade, bazen her ikisi birden bir arada bulunduklarında yeterli olurken bazense, her iki ifade de sorunun çözülebilmesine yeterli olamamaktadır.

Bu soru tipi GMAT'e özel olup, testi ilk defa alan, bu soruyu daha önceden görmemiştir. Fakat biraz alıştırma ve çok fazla pratik sayesinde, bu sorulara nasıl "saldıracağınızı" ve endişeyi nasıl özgüvene dönüştürebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu tip sorunun iş hayatıyla nasıl bir alakası olabilir? Veri yeterliliği sorularının, sizin düşünme sürecinizi ve problem çözme yaklaşımınızı sınayacağı söylenebilir. İş ortamında lider olan, MBA derecesine sahip bir yönetici, problemi analiz etme, ne yapılması gerektiğine karar verme ve yetkisini uygun çalışanlara devretme yeteneklerine sahip olmalıdır. Çalışanlar işleri yaparlar ancak yöneticinin görevi, uygun işleri uygun çalışanlara tahsis etmektir. Veri yeterliliği bölümünün test ettiği en önemli nokta budur.

GMAT soru ve stratejileriyle daha fazla haşır neşir oldukça, GMAT'in matematik sorularıyla karşılaştığınızda kendinize daha güvenli ve becerili bir hale geleceksiniz.

GMAT CAT Sözel
GMAT CAT'teki sözel bölüm, matematik bölümü kadar zor olmasa da sözel sorular hakkında birşeyler bilmeden sınava girmemenizi tavsiye ederiz. Sözel bölümdeki her soru ayrı bir ustalık gerektirir, yine de biraz çalışmayla bu soruların üstesinden gelebilirsiniz.

GMAT Temel Strateji
Sözel bölümde, matematik bölümünde olduğu gibi önceki soruların bir sonraki sorulara göre puan değeri daha yüksektir. Bu yüzden ilk sorular için daha fazla zaman ayırın. Özellikle ilk beş soru konusunda çok dikkatli olun, çünkü sözel puanınızda önemli bir etkiye sahiptirler!

GMAT Üç Soru Çeşidi
Sözel bölüm kırkbir soru içerir, bu soruları yanıtlamak için yetmişbeş dakikanız olacaktır. Üç çeşit soru tipi ile karşılaşacaksınız; Critical Reasoning, Sentence Correction ve Reading Comprehension. Sınavda, her bölümden ondört soru bulunacak, bir bölüm onüç sorudan oluşacaktır.

GMAT Critical Reasoning
Critical Reasoning, sizin analitik yeteneğinizi ölçer. Bu bölümde, bir argüman ve onunla ilgili bir soru önünüze gelecek. Argüman çok uzun olmamakla birlikte konuşmacının düşüncelerini ve bunu destekleyen görüşlerini içerecektir. Sizden bu tartışmayı destekleyen ya da zayıflatan düşünceyi bulmanız istenecektir. Tartışmanın içeriğindeki tez ya da parçadan, sizin çıkardığınız sonuç da sorulabilir.

Bu sorulardan iyi bir sonuç elde etmek için, argüman yapısını iyi anladığınızdan emin olun ve yazarın belirttiği sonucu iyi analiz edin. Hangi destekleyici düşünceleri kullandığına ve sonuç bölümüne nasıl geçiş yaptığına dikkat edin. Önce tüm bunları dikkate alarak düşünün, daha sonra seçeneklere bakın. Aksi taktirde, şaşırtmalı hazırlanmış yanıtlar kafanızı karıştırabilir.

GMAT Sentence Correction
Sentence Correction, sizin İngilizce dil yeteneğinizi ve gramer bilginizi ölçer. Bu bölümde genellikle çok uzun ve karışık cümlelerle karşılaşacaksınız. Cümlenin bir bölümünün altı çizili olacak ve sizden altı çizili olan bölüm yerine en uygun gelen karşılık istenecektir (altı çizili olan bölümün aslı da seçenekler arasında yer alacaktır). Bu sorular öğrencinin "standart written English" olarak adlandırdığı genelde normal konuşma ve yazma dilinden ayrı olarak, resmi dil olarak kabul edilen akademik İngilizce'ye karşılık gelmektedir.

Her soru için seçeneklere bakmadan, cümleleri okumanız çok önemlidir. Eğer yanlışlığı bulursanız, A seçeneğini hemen eleyin çünkü cümledeki bölümde aynı kelimeleri içermektedir.

GMAT Reading Comprehension

Reading Comprehension, en çok karşılaştığınız tür testlerden biridir. GMAT CAT'te üç okuma pasajı; business, social science, natural science ve her pasaja ait 3-4 soru ile karşılaşacaksınız. CAT formatında bu bölümde bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Tüm okuma parçasını scroll-down etmeniz gerekmekte ve her seferinde ekranda konuyla ilgili yalnlız bir soru görebilmektesiniz.

Parçayı okurken bütün bilgileri ezberlemeye çalışmak gibi bir çabanız olmamalı. Bunun yerine öncelikle genel bir fikir edinmek için hızlıca bir göz gezdirin, yazarın bu parçayı yazmadaki amacını ve konuyu ele alışını anlamaya çalışın. Örneğin, Endüstiride Güvenlik Düzenlemeleri hakkında bir parçada yazar, bu konuda belirli nokta üzerinde yoğunlaşabilir ya da genel hatlarıyla tüm başlık altında parçayı oluşturabilir (düzenlemeler hakkında tarihsel bir yaklaşım ya da güvenlik düzenlemelerinin başka alanlarla karşılaştırılması gibi...). Kafanızın karışmaması için sorulara bakmadan önce her pasajı bir kere okuyunuz.

Bir bölüme başladığınızda, bilgisayar önce sizin ortalama bir bilgi seviyeniz olduğunu varsayar ve size ilk soruyu orta zorlukta bir soru olarak sorar. CAT, klasik (geleneksel) kalem-kağıt sistemine nazaran çalışma da farklılık arz ettiğinden, nasıl çalıştığının ve puanların nasıl hesaplandığının iyi anlaşılması gerekir. Test alma stratejinizi iyi planlamanız gerekir.

Bölümün başlangıcındaki sorular, geleneksel kağıt-kalem test versiyonunun aksine, kolay sorular olmayacaktır. Kolay soru beklentisine girerek moralinizi bozmayın. Testin ilerleyen dakikalarında size uygun sorular karşınıza gelmeye başlayacaktır.

Sınav sonuç puanınız oluşana kadar bilgisayar, bölümün başında sizin yaklaşık puan seviyenizi çabucak bulabilmek için büyük sıçramalar yapar. Daha sonra da puanınızı ince ayarlı hale getirebilmek için ufak sıçramalar yapar. Sorular, puanınızı belirlemede hep aynı değerde değildirler. Bir sorunun puan katsayısının ne kadar olacağı; sorunun bölümde bulunduğu yere bağlıdır. Bölümün başındaki sorular puanınızı, daha sonraki sorulara nazaran daha fazla (iyi veya kötü) etkiler.

Bölümün başındaki sorular, daha sonra gelecek sorulara nazaran daha büyük puan katsayıları taşıdığından, başlangıç sorularına daha fazla dikkat göstermenizi ve yanıtlarınızı iki kez kontrol etmenizi öneririz. Bölümün başındaki ilk beş soru, puanınız için son derece kritiktir. Puanınıza ilk beş soru kadar hayati etkisi olmamasına rağmen, 5'inci ve 10'uncu numaralar arasındaki sorular da keza son derece önemlidir ve daha sonra gelecek sorulara nazaran puanınıza etkisi daha fazladır. Bu sorulara, daha sonra gelecek sorulara nazaran daha fazla dikkat edin ve zaman ayırın.

CAT her defasında size bir soru gösterir ve önünüzdeki soruyu yanıtlamadan bir sonraki soruya geçmenize izin vermez.

CAT'de bir sonraki soruya geçmeden, karşınızdaki soruyu cevaplamanız gerekmektedir. Kağıt-kalem testinde olduğu gibi soruları atlama şansınız yoktur. Cat'de sorunun cevabını veremezseniz tahmin yapmanız şarttır. Bunu yaparken de kesin bildiğiniz yanlış cevapları elimine edin ve geriye kalanlar arasında tahminde bulunarak birini seçin.

CAT, cevap verdiğiniz bir soruya geri dönerek ikinci bir kontrol yapmanıza izin vermez. Bu yüzden herbir doğru veya yanlış cevap, testin size sunduğu daha sonraki soruyu doğrudan etkileyecektir.

Karşınıza gelen soruyu iyi analiz ederek tek ve doğru cevabı vermeye çalışın. Cevabı verip, onayladıktan sonra artık geri dönüş şansınız kalmamıştır. Süre yetersizliği nedeniyle cevap veremediğiniz her soru sizin için dezavantaj teşkil eder.

Eğer 1 veya 2 dakikalık bir zamanınız kalmışsa ve daha cevaplandıramadığınız birçok soru var ise, cevapsız bırakma yerine mutlaka rastgele de olsa cevaplandırmalısınız.

GMAT CAT'in Amacı Üniversitelere başvuran ve farklı eğitim geçmişi olan öğrenciler arasında üniversitelerin seçim yapabilmeleri için, mukayese imkanı sağlayıcı puanları temin etmektir.

Quantitative, Verbal ve Analytical Writing olmak üzere 3 alan test edilir.

Quantitative bölümü, lise düzeyindeki matematik bilgisi ve bu bilgilerin grafik ve şemalar halinde yorumlama yeteneğini ölçer.

Verbal bölümü grammar, reasoning ve reading comprehension becerilerini test eder.

The Analytical Writing Assessment bölümü 2 değişik essay yazdırmak suretiyle yazma ve mantık becerilerini test eder. GMAT CAT basit kelime-işlem fonksiyonunu kullanır.

İlave olarak beher bölümde puan verilmeyen 10 adet deneysel soru bulunmaktadır.

GMAT CAT sizin beceri düzeyinize uyum sağlamak için etkileşimli tepki gösterir.

Size sorulan ilk soru orta zorluktadır. İlk soruya yanıtınız yanlış olursa, puan düşer ve yeni soru daha kolay olur. İlk soruya yanıtınız doğru olursa puan yükselir ve daha zor bir soru sorulur.Test bu şekilde devam ederek beceri seviyenizin merkezine odaklanır.Soruların sırası, her bir test alanı için farklılık gösterecektir. Soruyu bir kez cevapladıktan sonra, önceki sorulara dönüş yapamazsınız. Soruları atlayamazsınız. Herbir soruyu ayrı ayrı cevaplayarak ilerleyebilirsiniz. Üzerinde çalışabilmeniz için, Test Merkezi size karalama kağıdı verecektir. Genel olarak, GMAT CAT bil-merk'te haftaiçi hergün, her ayın 3üncü ve sonuncu günleri arasında (ayın 1'i ve 2'sinde GMAT sınavı yapılmaz) ve ayrıca ayda bir kez Cumartesi günleri (her ayın ikinci Cumartesi'sine denk gelen gün) iki ayrı seans halinde (sabah 9:00 / öğlen 13:00) uygulanmaktadır. ETS Hollanda'ya başvurarak istediğiniz tarihte (o gün boş yer varsa), bilmerk İstanbul'da teste girebilirsiniz.

Testi tekrarlamak isterseniz, belli bir bekleme süresini geçirmeniz gerekir. Çünkü, her takvim ayında 1 kez teste girebilirsiniz.

Test Merkezi'nde size tahsis edilen bilgisayar başında test alırsınız.Bilgisayar bilgisi gerekmez. Mouse ile tıklayarak test içinde ilerleyebilirsiniz. Test başlamadan önce, test sırasında nasıl hareket edeceğiniz ve işaretleme yapacağınız konusunda açıklayıcı bilgileri ve pratik soruları içeren tutorial bölümünü okuyarak, gerekli ön eğitimi kolayca almış olursunuz.

Quantitative bölümü 75 dakika uzunluğunda olup, maksimum 37 soru içermektedir.Verbal bölümü 75 dakika uzunluğunda olup, maksimum 41 soru içermektedir.Analytical Writing Assessment bölümünde sizden herbiri 30 dakika süreli 2 ayrı essay yazmanız istenecektir. Essay'leri tamamladıktan sonra 5 dakikalık bir ara verilecek ve daha sonra Quantitative ve Verbal bölümleri arasında yeniden 5 dakikalık bir ara kullanacabileceksiniz.Skorunuz, size sunulan soruların istatiksel karakteridir. Cevabınız HAYIR ise, puanlarınızı göremeyecek ve skor raporu alamayacaksınız. GMAT puanınızın, toplamı 200-800 arası, Quantitative ve Verbal'ı 0-60 arası olacaktır.Analytical Writing Assessment'ınıza 0-6 arası puan verilir.

Size ayrıca, puanınız yanında tüm diğer teste girenler ile karşılaştırma olanağı veren bir % oranı verilir ve ne derece başarılı olduğunuzu bilmeniz sağlanır.

CAT'e test gününden birkaç gün önce başvurabilirsiniz ve kayıt yaptırmak son derece kolaydır.

CAT, puanınızı hemen size sunar ve 10-15 gün sonra da puanınızı başvuruda bulunduğunuz okullara gönderir.

Genel puan 200-800 arası
Math. puanı 0-60 arası
Verbal puanı 0-60 arası
Analytical Writing Assessment puanı ( AWA ) 0-6 arası olmak üzere 4 ayrı puan alacaksınız.

Yüzde Puanlar
Yukarıda bahsedilen puanların herbirinin yanında, yüzde sırası rakamı bulunmaktadır. Bu size son 3 yılda, test alanların ne kadarlık oranının testte sizden daha düşük puan almış olduğunu belirtir. Örneğin eğer %56 diye bir oran varsa, bu testi alanların %56'sından daha iyi sonuç aldığınızı gösterir. Bu oran, keza, işletme eğitimi veren okulların GMAT testi alan diğer adaylara göre sizin durumunuzu görmelerini mümkün kılar.

Essay Puanlama
GMAT CAT'in çoktan seçmeli puanların aksine, essay puanları testi aldığınız tarihten 2 hafta sonra size gönderilir. Essay'leriniz, ETS'de uzmanlarca okunarak değerlendirilir. Essay'in değerlemesi tamamlanmadan, puanlarınız işletme eğitimi veren okullara bildirilmez. Aşağıda essay'lerin nasıl puanlandığı anlatılmaktadır.

Herbir essay, 2 ayrı uzman tarafından okunur ve değerlendirilir. Bu değerlendirme; içerik, yazma stili ve gramer dikkate alınarak yapılır. Her uzman essay'i okur ve 0-6 arası bir puan verir. Eğer 2 ayrı uzmanın aynı essay'e verdiği puan birbirinden çok farklı ise essay, 3. bir uzmana okutturulur ve 3 puanın ortalaması sizin essay puanınız olarak belirlenir.

İyi puan, kişinin beklentisi ve amaçlarına göre farklılık gösterir. Medyan (orta değer) GMAT puanı 500'ler civarındadır. Eğer sizin, en az 600 puana ihtiyacınız varsa en iyi işletme okullarından birine girmeyi arzu ediyorsunuz demektir. Yüksek lisans okullarına kılavuzluk yapan en son U.S News and World Report'a göre; Amerika'daki en üst sıralarda yer alan Stanford, Sloan (MIT), Kellogg (North western) ve Wharton (Penn) gibi işletme okullarının 670 civarında GMAT puanı olanları kabul ettiği belirtilmiştir. Bu da %94 ve yukarısı demektir.

Öğrenci Memnuniyet Hattı

ALO
BEYAZ MASA
444 0 843

Kampanyalar

 • English Time ile Dile Gelin - Detay
 • Arkadaşı ile Gelene 3 Kur Hediye (Kampanyamız; Bakırköy, Şirinevler, Beylikdüzü, Kadıköy, Taksim, Avcılar, Bahçeşehir, Samsun, Tekirdağ şubelerimizde geçerlidir.) - Detay
 • ŞİMDİ BERLİN’DE İNGİLİZCE ZAMANI - Detay
 • Bizden Haberler - Detay
 • Şimdi Uşak'ta İngilizce Zamanı! - Detay
 • Şimdi Başakşehir'de İngilizce Zamanı! - Detay
 • Junior Mezunlarımız - Detay
 • Kariyer zirvesi dev eğitim fırsatı! - Detay
 • Fun Club Fun Club

  Detay

  Eğitsel AktivitelerEğitsel
  Aktiviteler

  Detay

  ET RadioRadio ET

  Detay

  Online KayıtOnline Kayıt

  Detay

  Duyurular

  Tümü

  Kurumsal Referanslarımız

  ENGLISH TIME DİL OKULU & YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI | www.englishtime.com | © 2012 Her Hakkı Saklıdır